Kurs dla auditorów / auditorów wiodących systemów zarządzania jakością ISO 9001:2015

Celem tego kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności, niezbędnych do prowadzenia auditów trzeciej strony systemów zarządzania jakością, pod kątem zgodności z normą ISO 9001:2015, zgodnie z wymaganiami ISO 19011 i ISO 17021 (tam gdzie ma to zastosowanie)
Classroom 40 hours
57340902
Classroom 40 hours
57340902