Auditor wewnętrzny ZSZ jakością wg ISO 9001, środowiskowego wg ISO 14001 oraz BHP wg ISO 45001

Przygotuj się do pełnienia roli auditora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonującego wg wymagań normy ISO 9001:2015, systemu zarządzania środowiskowego wg wymagań ISO 14001:2015 oraz systemu zarządzania BHP wg ISO 45001
Virtual Class 3 dni
58982798
Virtual Class 3 dni
58982798