Auditor wewnętrzny ZSZ jakością wg ISO 9001, środowiskowego wg ISO 14001 oraz BHP wg ISO 45001

Przygotuj się do pełnienia roli auditora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonującego wg wymagań normy ISO 9001:2015, systemu zarządzania środowiskowego wg wymagań ISO 14001:2015 oraz systemu zarządzania BHP wg ISO 45001

Moje oferty

Opis

 • Systemowe zarządzanie jakością, środowiskowe i BHP – system zintegrowany wg znowelizowanych norm ISO
 • Wymagania normy ISO 9001: 2015 i ich auditorska interpretacja
 • Wymagania normy ISO 14001:2015 i ich auditorska interpretacja
 • Wymagania normy ISO 45001:2018 i ich auditorska interpretacja
 • Zasady auditowania wg ISO 19011:2018:
  • planowanie i koordynacja działań auditowych
  • prowadzenie auditów
  • identyfikacja i zapis niezgodności
  • analiza dokumentacji i zapisów
  • działania poauditowe

 • Test końcowy.

Cele

 • Przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli auditora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonującego wg wymagań normy ISO 9001:2015, systemu zarządzania środowiskowego wg wymagań ISO 14001:2015 oraz systemu zarządzania BHP wg ISO 45001
 • Wprowadzenie w zasady auditingu.
 • Wprowadzenie w problematykę wykorzystania auditu w doskonaleniu systemu zarządzania

Audytorium

 • Osoby zaangażowane w budowę i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskowego i /lub BHP
 • Osoby, którym powierzone zostało przeprowadzenie auditu systemu w organizacji
 • Reprezentanci kierownictwa ds. systemu zarządzania
 • Auditorzy wewnętrzni
 • Osoby, których celem jest zdobycie lub ugruntowanie wiedzy o systemach zarządzania
 • Osoby odpowiedzialne za system zarządzania.

Szczegóły

58982798

3 dni

System ma obecnie problemy i pracujemy nad rozwiązaniem. Jeśli wystąpi błąd, wróć wkrótce i spróbuj ponownie.
loading...