Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg FSSC 22000 w. 5.1

Przygotuj się do pełnienia roli auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy FSSC 22000

Moje oferty

Opis

 • Miejsce i rola systemu jakości w łańcuchu produkcji żywności:
  • GMP,GHP,HACCP, 
  • Codex Alimentarius, 
  • ISO 9001:2015,
  • wymagania prawne;
 • Wprowadzenie w wymagania normy ISO 22000:2018:
  • kontekst organizacji,
  • analiza ryzyk i szans,
  • odpowiedzialność i uprawnienia, 
  • wsparcie,
  • system zarządzania bezpieczeństwem żywności (PRP, OPRP, CCP),
  • elementy systemu zarządzania (ocena efektów działania, doskonalenie)
  • dokumentowanie, 
  • komunikacja (zewnętrzna i wewnętrzna);
 • Wymagania szczegółowe ISO/TS 22002-1 - programy warunków wstępnych dla całego łańcucha żywnościowego;
 • Wymagania schematu FSSC wersja 5.1:
  • kultura bezpieczeństwa żywności,
  • food defence,
  • food fraud,
  • nadzór nad dostawcami,
  • monitorowanie środowiska,
  • zarządzanie alergenami;
 • Zasady auditingu wg ISO 19011:2018
  • planowanie i koordynacja działań auditowych,
  • prowadzenie auditów,
  • identyfikacja i zapis niezgodności,
  • analiza dokumentacji i zapisów,
  • działania poauditowe;
  • ćwiczenia warsztatowe
 • Egzamin końcowy.


Cele

 • Przygotowanie uczestników do przeprowadzania skutecznych auditów wewnętrznych jako narzędzia zarządzania bezpieczeństwem żywności wg programu certyfikacji FSSC 22000 (Food Safety Management System Certification 22000).


Audytorium

 • Osoby przeprowadzające audity wewnętrzne w przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze łańcucha żywnościowego.
 • Osoby, które będą auditowane i chciałyby zapoznać się z wymaganiami i technikami auditu wewnętrznego.


Szczegóły

61036940

3 dni

System ma obecnie problemy i pracujemy nad rozwiązaniem. Jeśli wystąpi błąd, wróć wkrótce i spróbuj ponownie.
loading...