SGS Academy Poland - Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg FSSC 22000 w. 5.1

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg FSSC 22000 w. 5.1

Przygotuj się do pełnienia roli auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy FSSC 22000

Moje oferty

Opis

 • Miejsce i rola systemu jakości w łańcuchu produkcji żywności:
  • GMP,GHP,HACCP, 
  • Codex Alimentarius, 
  • ISO 9001:2015,
  • wymagania prawne;
 • Wprowadzenie w wymagania normy ISO 22000:2018:
  • kontekst organizacji,
  • analiza ryzyk i szans,
  • odpowiedzialność i uprawnienia, 
  • wsparcie,
  • system zarządzania bezpieczeństwem żywności (PRP, OPRP, CCP),
  • elementy systemu zarządzania (ocena efektów działania, doskonalenie)
  • dokumentowanie, 
  • komunikacja (zewnętrzna i wewnętrzna);
 • Wymagania szczegółowe ISO/TS 22002-1 - programy warunków wstępnych dla całego łańcucha żywnościowego;
 • Wymagania schematu FSSC wersja 5.1:
  • kultura bezpieczeństwa żywności,
  • food defence,
  • food fraud,
  • nadzór nad dostawcami,
  • monitorowanie środowiska,
  • zarządzanie alergenami;
 • Zasady auditingu wg ISO 19011:2018
  • planowanie i koordynacja działań auditowych,
  • prowadzenie auditów,
  • identyfikacja i zapis niezgodności,
  • analiza dokumentacji i zapisów,
  • działania poauditowe;
  • ćwiczenia warsztatowe
 • Egzamin końcowy.


Cele

 • Przygotowanie uczestników do przeprowadzania skutecznych auditów wewnętrznych jako narzędzia zarządzania bezpieczeństwem żywności wg programu certyfikacji FSSC 22000 (Food Safety Management System Certification 22000).


Audytorium

 • Osoby przeprowadzające audity wewnętrzne w przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze łańcucha żywnościowego.
 • Osoby, które będą auditowane i chciałyby zapoznać się z wymaganiami i technikami auditu wewnętrznego.


Szczegóły

61036940

3 dni

System ma obecnie problemy i pracujemy nad rozwiązaniem. Jeśli wystąpi błąd, wróć wkrótce i spróbuj ponownie.
loading...