SGS Academy Belgium - ISO 9001:2015 - Quality Management Systems Auditor/Lead Auditor Training Course

ISO 9001:2015 - Quality Management Systems Auditor/Lead Auditor Training Course

My Offerings

Description

In deze training doen deelnemers kennis en vaardigheden op die nodig zijn om first party (interne),second party en third party audits uit te kunnen voeren op basis van ISO 9001, conform ISO 19011 en ISO/IEC 17021  (indien van toepassing).

Onze trainingen worden gegeven door ervaren auditoren/trainers. De kennis en vaardigheden van de deelnemers worden ontwikkeld door middel van een interactieve en praktische aanpak te leren. Case studiematerialen en rollenspeloefeningen worden gebruikt om praktijkvaardigheden te ontwikkelen in alle auditfase.

Objectives

Na afloop de training zijn deelnemers in staat:

● Uitleg te geven over het doel van een kwaliteitsmanagementsysteem, of kwaliteitsnorm, of een managementsysteemaudit en third party audit certificatie

● Uitleg geven over de voordelen van kwaliteitsmanagementsysteem voor organisaties.

● Uitleg geven over de rol en verantwoordelijkheden van een auditor

● Plannen, uitvoeren, rapporteren en opvolgen van een kwaliteitsmanagementsysteemaudit confirm ISO 19011 en ISO/IEC 17021 indien van toepassing.

Deelnemers worden tijdens de training beoordeeld en zij dienen aan het eind van de training een schriftelijk examen af te ronden.

Audience

Deze 5-daagse training biedt professionals de mogelijkheid om hun vaardigheden te verversen in een interactieve omgeving.

De training is bestemd voor functionarissen die worden ingezet om externe of interne audits uit te voeren.

We gaan ervan uit dat deelnemers kennis hebben van ISO 9001:2015 en de onderstaande punten beheersen:

●   Basisprincipes kwaliteitsmanagementsysteem

●   PDCA-cirkel

●   Kernelementen van een managementsysteem en de relatie met verantwoordelijkheid, beleid, doelstelling, planning, implementatie, meting, beoordeling en continue verbetering.

Kennis hiervan kan opgedaan worden in onze introductietraining ISO 9001.

 

 

View Details

{23B18237-EC31-4B6C-89A9-3B56325C99F4}

5 dagen

System is currently experiencing issues and we are working on a solution. If you encounter an error, please come back shortly and try again.
loading...