Klassikaal (1 Klas) 2 dagen
42286445

Normkennis ISO 9001:2015

Deelnemers doen kennis op over managementsystemen en de vereisten van ISO 9001.
Klassikaal (1 Klas) 2 dagen
42286445