SGS Academy Hungary - ISO 50001:2018 Energiairányítási rendszer belső auditor képzés

ISO 50001:2018 Energiairányítási rendszer belső auditor képzés

ISO 50001:2018 Energiairányítási rendszer belső auditor képzés.

My Offerings

Description

A tanfolyam elvégzésével a résztvevő megismerkedhet: az energiahatékonyság, az ISO 50001:2018 szabvány szerinti energiairányítási rendszer alapgondolatával, a belső audit szerepével az energiairányítási rendszer fenntartásában és fejlesztésében, a PDCA ciklus vonatkozásában, a belső auditor szerepével és felelősségi körével a belső auditálás tervezésében, végrehajtásában, dokumentálásában és utógondozásában, az ISO 50001:2018 és az ISO 19011 szabvány előírásaival összhangban.

Objectives

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerjék és elsajátítsák az ISO 50001:2018 szabvány szerinti vagy ezzel egyenértékű energiairányítási rendszer belső auditálásához szükséges ismereteket és készségeket. A tanfolyam résztvevője megismerheti, hogyan tervezze meg, hajtsa végre és dokumentálja az energiairányítási rendszer hatékony belső auditálását, az audit utógondozását az ISO 50001:2018 és  ISO 19011 szabványok előírásainak megfelelően.

Audience

A tanfolyamot olyan résztvevőknek állítottuk össze, akiknek már van az ISO 50001 szabványokkal kapcsolatos ismeretük és/vagy tapasztalatuk.  A tanfolyam jó alap lehet a már tanúsított, energiairányítási rendszert működtető szervezeteknél dolgozók vezető auditor képzésének előkészítéséhez.

View Details

{756C3A25-C92E-4CFE-A4C0-F9047CC00EB7}

2 napos

System is currently experiencing issues and we are working on a solution. If you encounter an error, please come back shortly and try again.
loading...