SGS Academy Hungary - ISO 45001:2018 belső auditor képzés

ISO 45001:2018 belső auditor képzés

2 napos ISO 45001:2018 belső auditor képzés

My Offerings

Description

A tanfolyam elvégzésével a résztvevő megismerkedhet: a munkahelyi egészségvédelem és biztonság szerepével, az ISO 45001:2018 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszer alapelveivel, a belső audit szerepével a MEBIR fenntartásában és fejlesztésében, a PDCA ciklus vonatkozásában, a belső auditor szerepével és felelősségi körével a belső auditálás tervezésében, végrehajtásában, dokumentálásában és utógondozásában, az ISO 45001:2018 és az ISO 19011 szabvány előírásaival összhangban.

ANNEX SL struktúra és bevezetés, ISO 45001 szabvány felépítés, kulcs definícióinak ismertetése.

Szabvány részletes áttekintése. Fő hangsúlyok: MEB politika és célok, Vezetői szerepvállalás és konzultáció, Veszélyazonosítása, kockázatértékelés és kockázatkezelés, MEB kockázatok és lehetőségek, Szabályozás hierarchiája és a működési szabályozása Incidensek kivizsgálása és helyesbítő tevékenység. 

Belső auditálás általánosságban, felkészülés auditra, audit lefolytatása, audit értékelése és dokumentálása.

MEB belső auditálás specialitásai.

Gyakorlatok, esettanulmányok feldolgozása – auditori szempontú értelmezése a szabványkövetelményeknek.


Objectives

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerjék és elsajátítsák az ISO 45001:2018 szabvány szerinti vagy ezzel egyenértékű munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer belső auditálásához szükséges ismereteket és készségeket. A tanfolyam résztvevője megismerheti, hogyan tervezze meg, hajtsa végre és dokumentálja a MEBIR  hatékony belső auditálását, az audit utógondozását az ISO 45001:2018 és  ISO 19011 szabványok előírásainak megfelelően.

Audience

A tanfolyamot olyan résztvevőknek állítottuk össze, akiknek már van a BS OHSAS 18001 vagy ISO 45001 szabványokkal kapcsolatos ismeretük és/vagy tapasztalatuk.  A tanfolyam jó alap lehet a már tanúsított, MEBIR-t működtető szervezeteknél dolgozók vezető auditor képzésének előkészítéséhez.

View Details

{D0C676A7-EE73-448C-938E-89BED8FBDB2B}

2 napos

System is currently experiencing issues and we are working on a solution. If you encounter an error, please come back shortly and try again.
loading...