IFS 6.1 belső auditor képzés

IFS 6 belső auditor képzés

My Offerings

Description

A tanfolyam elvégzésével a résztvevő megismerheti: az IFS FOOD 6.1 szabvány szerinti élelmiszerbiztonság irányítási rendszerének alapelveit, a belső audit szerepét az élelmiszerbiztonság fenntartásában és fejlesztésében, a belső auditor szerepét és felelősségi körét a belső auditálás tervezésében, végrehajtásában, dokumentálásában és utógondozásában, az IFS FOOD 6.1 és az ISO 19011 szabvány előírásaival összhangban.

Objectives

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerjék és elsajátítsák az IFS FOOD 6.1 szabvány szerinti vagy ezzel egyenértékű élelmiszerbiztonság irányítási rendszerének belső auditálásához szükséges ismereteket és készségeket. A tanfolyam résztvevője megismerheti, hogyan tervezze meg, hajtsa végre és dokumentálja az élelmiszer biztonság irányítási rendszer  hatékony belső auditálását, az audit utógondozását az IFS FOOD 6.1 és  ISO 19011 szabványok előírásainak megfelelően.

Audience

A tanfolyamot olyan résztvevőknek állítottuk össze, akiknek már van az IFS szabványokkal kapcsolatos ismeretük és/vagy tapasztalatuk.  A tanfolyam jó alap lehet a már tanúsított, élelmiszerbiztonság irányítási rendszert működtető szervezeteknél dolgozók vezető auditor képzésének előkészítéséhez.

View Details

44550833

2 napos

System is currently experiencing issues and we are working on a solution. If you encounter an error, please come back shortly and try again.
loading...