SGS Academy Hungary - IFS 7 belső auditor képzés

IFS 7 belső auditor képzés

IFS 7 belső auditor képzés

My Offerings

Description

A tanfolyam elvégzésével a résztvevő megismerheti: az IFS FOOD 7 szabvány szerinti élelmiszerbiztonság irányítási rendszerének alapelveit, a belső audit szerepét az élelmiszerbiztonság fenntartásában és fejlesztésében, a belső auditor szerepét és felelősségi körét a belső auditálás tervezésében, végrehajtásában, dokumentálásában és utógondozásában, az IFS FOOD 7 és az ISO 19011 szabvány előírásaival összhangban.

Objectives

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerjék és elsajátítsák az IFS FOOD 7 szabvány szerinti vagy ezzel egyenértékű élelmiszerbiztonság irányítási rendszerének belső auditálásához szükséges ismereteket és készségeket. A tanfolyam résztvevője megismerheti, hogyan tervezze meg, hajtsa végre és dokumentálja az élelmiszer biztonság irányítási rendszer  hatékony belső auditálását, az audit utógondozását az IFS FOOD 7 és  ISO 19011 szabványok előírásainak megfelelően.

Audience

A tanfolyamot olyan résztvevőknek állítottuk össze, akiknek már van az IFS szabványokkal kapcsolatos ismeretük és/vagy tapasztalatuk.  A tanfolyam jó alap lehet a már tanúsított, élelmiszerbiztonság irányítási rendszert működtető szervezeteknél dolgozók vezető auditor képzésének előkészítéséhez.

View Details

44550833

2 napos

System is currently experiencing issues and we are working on a solution. If you encounter an error, please come back shortly and try again.
loading...