SGS Academy Hungary - ISO/IEC 27001:2013 Belső auditor képzés

ISO/IEC 27001:2013 Belső auditor képzés

A tanfolyam elvégzésével a résztvevő megismerkedhet: a folyamat alapú, ISO/IEC 27001:2013 szabvány szerinti információbiztonság irányítási rendszer alapelveivel, a belső audit szerepével a vezetésirányítási rendszer fenntartásában és fejlesztésében, a PDCA ciklus vonatkozásában, a belső auditor szerepével és felelősségi körével a belső auditálás tervezésében, végrehajtásában, dokumentálásában és utógondozásában, az információbiztonság irányítási rendszer ISO/IEC 27001:2013 szabvány alapján az ISO 19011 szabvány előírásaival összhangban.

My Offerings

Description

A tanfolyam elvégzésével a résztvevő megismerkedhet: a folyamat alapú, ISO/IEC 27001:2013 szabvány szerinti információbiztonság irányítási rendszer alapelveivel, a belső audit szerepével a vezetésirányítási rendszer fenntartásában és fejlesztésében, a PDCA ciklus vonatkozásában, a belső auditor szerepével és felelősségi körével a belső auditálás tervezésében, végrehajtásában, dokumentálásában és utógondozásában, az információbiztonság irányítási rendszer ISO/IEC 27001:2013 szabvány alapján az ISO 19011 szabvány előírásaival összhangban.Objectives

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerjék és elsajátítsák az ISO/IEC 27001:2013 szabvány szerinti vagy ezzel egyenértékű információbiztonság irányítási rendszer belső auditálásához szükséges ismereteket és készségeket. A tanfolyam résztvevője megismerheti, hogyan tervezze meg, hajtsa végre és dokumentálja az infromációbiztonság irányítási rendszer hatékony belső auditálását, az audit utógondozását az ISO/IEC 27001:2013 és  ISO 19011 szabványok előírásainak megfelelően.

Audience

A tanfolyamot olyan résztvevőknek állítottuk össze, akiknek már van ISO/IEC 27001:2013 szabvánnyal kapcsolatos ismeretük és/vagy tapasztalatuk.  A tanfolyam jó alap lehet a már tanúsított, teljes körű infromációbiztonság irányítási rendszer működtető szervezeteknél dolgozók vezető auditor képzésének előkészítéséhez.

View Details

45407325

2 napos

System is currently experiencing issues and we are working on a solution. If you encounter an error, please come back shortly and try again.
loading...