SGS Academy Netherlands - IATA DGR - categorie 6

IATA DGR - categorie 6

mijn aanbod

Omschrijving

In deze training leert men het IATA handboek Dangerous Goods Regulations, waarin de voorschriften voor het luchtvervoer van gevaarlijke goederen zijn vastgelegd, te gebruiken en toe te passen. De training geeft u duidelijk inzicht in de voorschriften voor het luchttransport van gevaarlijke stoffen voor alle gevaarsklassen met uitzondering van klasse 7, radioactieve stoffen. 

In deze training doet u kennis op over:

  • Het juist hanteren en interpreteren van het IATA DGR handboek;
  • Classificatie van gevaarlijke goederen;
  • Verpakking, markering en etikettering;
  • Documentatie, waaronder het opmaken van een DGD (Shippers Declaration of Dangerous Goods);
  • Voorwaarden voor het correct aanleveren van verpakte gevaarlijke goederen t.b.v. het transport per luchtvervoer.

De training wordt afgesloten met een examen, waarbij men minimaal een score van 70% dient te behalen, alvorens het certificaat wordt afgegeven. 
Dit certificaat is 2 jaar geldig. 

Na het succesvol afronden van het examen, worden de gegevens doorgegeven aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waar u wordt geregistreerd. Indien gewenst kan bij een score van 80% een registratie bij IATA in Montreal verkregen worden. 

Doelstellingen

In deze training leert u het IATA-handboek Dangerous Goods Regulations, waarin de voorschriften voor het luchtvervoer van gevaarlijke stoffen zijn vastgelegd, te gebruiken en toe te passen

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor personen die betrokken zijn bij het administratief afhandelen en verpakken van gevaarlijke goederen ten behoeve van het transport per luchtvracht, zoals:

  • Afzenders; 
  • Expediteurs;   
  • Luchtvaartmaatschappijen;                        
  • Een organisatie die taken voor of namens de luchtvaartmaatschappij uitvoert.

 

Informatie

41013744

4 dagen

Systeem ondervindt momenteel problemen en we werken aan een oplossing. Als u een fout tegenkomt, kom dan snel terug en probeer het opnieuw.
loading...