SGS Academy Netherlands - IATA DGR - category 6

IATA DGR - category 6

My Offerings

Description

Het IATA DGR certificaat moet om zijn geldigheid te behouden, iedere twee jaar worden verlengd.
Conform 1.5.0.3 van de IATA Dangerous Goods Regulations mag u binnen 3 maanden voor het verstrijken van de datum van uw certificaat, opnieuw examen doen om toch de oorspronkelijke geldigheidsdatum te behouden.

Deze 3-daagse herhalingstraining is ter voorbereiding op het examen en brengt u op de hoogte van eventuele wijzigingen in de regelgeving.

De training wordt afgesloten met een examen, waarbij men minimaal een score van 70% dient te behalen, alvorens het certificaat wordt afgegeven. 
Dit certificaat is wederom 2 jaar geldig. 

Na het succesvol afronden van het examen, worden de gegevens doorgegeven aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waar u wordt geregistreerd. 
Indien gewenst kan bij een score van 80% een registratie bij IATA in Montreal verkregen worden. 

Objectives

In deze training leert men het IATA handboek Dangerous Goods Regulations, waarin de voorschriften voor het luchtvervoer van gevaarlijke goederen zijn vastgelegd, te gebruiken en toe te passen. De training geeft u duidelijk inzicht in de voorschriften voor het luchttransport van gevaarlijke stoffen voor alle gevaarsklassen met uitzondering van klasse 7, radioactieve stoffen. 

 

Audience

Deze training is bedoeld voor personen die reeds in het bezit zijn van een geldig IATA DGR certificaat en ter voorbereiding op het examen hun kennis willen opfrissen.

View Details

41013853

3 dagen

System is currently experiencing issues and we are working on a solution. If you encounter an error, please come back shortly and try again.
loading...