SGS Academy Netherlands - Medewerker luchtvracht (ochtend)

Medewerker luchtvracht (ochtend)

mijn aanbod

Omschrijving

SGS biedt een drietal trainingen die zijn afgestemd op de taken en verantwoordelijkheden van uw medewerkers, waarmee u voldoet aan de specifieke eisen die aan een Bekende Afzender worden gesteld. Een van deze trainingen is de Medewerker luchtvracht.

Als betrokkene in de logistieke keten met een status als Bekende afzender of Erkend agent, heeft uw bedrijf een aantal beveiligingsmaatregelen getroffen inzake de totstandkoming van veilige luchtvracht. Een van de maatregelen is het opleiden van werknemers die in contact komen (of kunnen komen) met vracht waarvan men weet of kan aannemen dat deze als luchtvracht ter transport zal worden aangeboden. Deze “identificeerbare luchtvracht” mag op basis van de geldende wet- en regelgeving alleen toegankelijk zijn voor werknemers die zijn opgeleid tot Medewerker Luchtvracht. De Medewerker Luchtvracht voert zijn taken uit op basis van de luchtvrachtbeveiligingsprocedures die zijn opgesteld door de Beveiligingsadviseur Luchtvracht.

In deze training worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Bewustwording van vormen van terrorisme via luchtvracht;
  • Goede kennis van de verschillende maatregelen om terrorisme via luchtvracht tegen te gaan;
  • Kennis omtrent de relevante wettelijke vereisten, van de organisatie van de overheid en van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bij de beveiliging van luchtvracht betrokken organisaties;
  • De vaardigheid om passend te reageren op de ontdekking van verboden voorwerpen;

De training wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat wordt het certificaat Medewerker Luchtvracht uitgegeven. Dit certificaat is 12 maanden geldig. Elk jaar dient een herhalingstraining te worden gevolgd. Bij het tijdig volgen van de herhalingstraining wordt de verloopdatum van het certificaat met 12 maanden verlengd.

Indien de herhalingstermijn van 12 maanden wordt overschreden, moet er van overheidswege opnieuw een basistraining worden gevolgd.

Doelstellingen

De Medewerker Luchtvracht is een bewustmakingstraining, bestemd voor personen die in contact kunnen komen met identificeerbare luchtvracht en/of zelfstandig werkzaamheden met luchtvracht uitvoeren. Door het opleiden van onder meer Medewerkers Luchtvracht voldoet uw bedrijf aan de relevante wettelijk vereiste beveiligingsmaatregelen voor een Bekende afzender of Erkend agent. Afhankelijk van de bedrijfsvoering is de opleiding en aanstelling van één of meerdere Medewerker Luchtvracht vereist. 

Doelgroep

De training is bestemd voor werknemers die op basis van het door een Beveiligingsadviseur Luchtvracht opgestelde beveiligingsprotocol zelfstandig werkzaamheden uitvoeren met luchtvracht.  

Het opleiden van werknemers tot Medewerer Luchtvracht is een wettelijke verplichting voor bedrijven die zijn geregistreerd als Bekende afzender (Known consignor) of Erkend agent (Regulated agent), of zich willen registreren. 

Informatie

41835691

4 uur

Systeem ondervindt momenteel problemen en we werken aan een oplossing. Als u een fout tegenkomt, kom dan snel terug en probeer het opnieuw.
loading...