Controleur luchtvracht

mijn aanbod

Omschrijving

SGS biedt diverse trainingen op het gebied van luchtvaartbeveiliging die zodanig zijn afgestemd op de taken en verantwoordelijkheden van uw medewerkers, waardoor u kunt voldoen aan de specifieke eisen die overheid aan uw bedrijf stelt. Een van deze trainingen is de Controleur Luchtvracht. SGS biedt zowel de basis- als herhalingstraining aan.

Als betrokkene in de logistieke keten met een status als Erkend agent, heeft uw bedrijf een aantal beveiligingsmaatregelen getroffen inzake de totstandkoming van veilige luchtvracht. Een van de maatregelen is de aanstelling van en opleiding tot een of meerdere Controleurs Luchtvracht,  zodat er bij u op locatie beveiligingsonderzoeken kunnen worden uitgevoerd.  De Controleur Luchtvracht voert zijn functie uit op basis van de luchtvrachtbeveiligingsprocedures die zijn opgesteld door de Beveiligingsadviseur Luchtvracht.

De basistraining Controleur Luchtvracht biedt de cursist ondermeer:

  • Bewustwording van vormen van terrorisme via luchtvracht;
  • Goede kennis van de verschillende maatregelen om terrorisme via luchtvracht tegen te gaan;
  • Kennis omtrent de relevante wettelijke vereisten, van de organisatie van de overheid en van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bij de beveiliging van luchtvracht betrokken organisaties;
  • Kennis over en de vereisten voor het zelfstandig uitvoeren van beveiligingsonderzoeken;
  • De vaardigheid om passend te reageren op de ontdekking van verboden voorwerpen;

De training wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat wordt het certificaat Controleur Luchtvracht uitgegeven. Dit certificaat is 12 maanden geldig. Elk jaar dient er een herhalingstraining te worden gevolgd. Bij het tijdig volgen van de herhalingstraining wordt de verloopdatum van het certificaat met 12 maanden verlengd.

Indien de herhalingstermijn wordt overschreden, moet er van overheidswege opnieuw een basistraining worden gevolgd.

Doelstellingen

De Controleur Luchtvracht is een functiespecifieke opleiding, bestemd voor personen die de verantwoordelijkheid krijgen voor het veilig ten uitvoer brengen van initiële beveiligingsonderzoeken van luchtvracht, of beveiligingsonderzoeken van luchtvracht naar aanleiding van beschadiging of manipulatie daarvan. Door het opleiden van ondermeer een Controleur Luchtvracht voldoet uw bedrijf aan de relevante wettelijk vereiste beveiligingsmaatregelen voor een Erkend agent. Afhankelijk van de bedrijfsvoering is de opleiding en aanstelling van één of meerdere Controleur Luchtvracht vereist. 

Doelgroep

De training is bestemd voor de werknemer die door de Beveiligingsadviseur Luchtvracht in staat wordt geacht om op verantwoordelijke wijze beveiligingsonderzoeken ten uitvoer te brengen.

Het intern aanstellen van een Controleur Luchtvracht is een wettelijke verplichting voor bedrijven die zijn geregistreerd als Erkend agent (Regulated agent), of zich willen registreren.

Informatie

41836200

2 dagen

Systeem ondervindt momenteel problemen en we werken aan een oplossing. Als u een fout tegenkomt, kom dan snel terug en probeer het opnieuw.
loading...