Controleur luchtvracht (herhaling)

mijn aanbod

Omschrijving

Gedurende de herhalingstraining Controleur Luchtvracht worden de onderwerpen uit de basistraining wederom behandeld met de eventueel gewijzigde regelgeving.

De training wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat wordt het certificaat Controleur Luchtvracht uitgegeven. Dit certificaat is wederom 12 maanden geldig. Elk jaar dient er een herhalingstraining te worden gevolgd. Bij het tijdig volgen van de herhalingstraining wordt de originele verloopdatum van het certificaat met 12 maanden verlengd.

Indien de herhalingstermijn van 12 maanden wordt overschreden, moet er van overheidswege opnieuw een basistraining van 2 dagen worden gevolgd.

Doelstellingen

De Controleur Luchtvracht is een functiespecifieke opleiding, bestemd voor personen die de verantwoordelijkheid krijgen voor het veilig ten uitvoer brengen van initiële beveiligingsonderzoeken van luchtvracht, of beveiligingsonderzoeken van luchtvracht naar aanleiding van beschadiging of manipulatie daarvan. Het volgen van herhalingstrainingen is wettelijk vereiste. Door het opleiden van ondermeer een Controleur Luchtvracht en het volgen van de jaarlijke herhalingstrainingen voldoet uw bedrijf aan de relevante wettelijk vereiste beveiligingsmaatregelen voor een Erkend agent. Afhankelijk van de bedrijfsvoering is de opleiding en aanstelling van één of meerdere Controleur Luchtvracht vereist. 

Doelgroep

De training is bestemd voor de werknemer die door de Beveiligingsadviseur Luchtvracht in staat wordt geacht om op verantwoordelijke wijze beveiligingsonderzoeken ten uitvoer te brengen.

Het intern aanstellen van een Controleur Luchtvracht is een wettelijke verplichting voor bedrijven die zijn geregistreerd als Erkend agent (Regulated agent), of zich willen registreren.

Informatie

41836207

4 uur

Systeem ondervindt momenteel problemen en we werken aan een oplossing. Als u een fout tegenkomt, kom dan snel terug en probeer het opnieuw.
loading...