Beveiligingsadviseur luchtvracht

mijn aanbod

Omschrijving

SGS biedt diverse trainingen op het gebied van luchtvaartbeveiliging die zodanig zijn afgestemd op de taken en verantwoordelijkheden van uw medewerkers, waardoor u kunt voldoen aan de specifieke eisen die overheid aan uw bedrijf stelt. Een van deze trainingen is de Beveiligingsadviseur Luchtvracht. SGS biedt zowel de basis- als herhalingstraining aan.

Als betrokkene in de logistieke keten met een status als Bekende afzender of Erkend agent, heeft uw bedrijf een aantal beveiligingsmaatregelen getroffen in de totstandkoming van veilige luchtvracht, of zal dit in de aanloop van een dergelijke status gaan doen. De aanstelling van een Beveiligingsadviseur Luchtvracht maakt daarvan deel uit. De taak van de Beveiligingsadviseur Luchtvracht is het implementeren en de naleving van de wettelijke eisen die aan een Bekende afzender of Erkend agent worden gesteld. De Beveiligingsadviseur Luchtvracht legt hierover verantwoordelijkheid af aan de directie en fungeert als aanspreekpunt voor de betrokken overheidsinstantie - de Koninklijke Marechaussee. 

Na de basistraining Beveiligingsadviseur Luchtvracht beschikt de cursist over:

  • Kennis van relevante wettelijke vereisten en de wijze waarop daaraan moet worden voldaan;
  • Kennis van toezichthoudende taken;
  • Kennis van interne kwaliteitscontrole;
  • De vaardigheid om passend te reageren op de ontdekking van verboden voorwerpen;
  • Het vermogen als mentor op te treden, om training op de werkvloer te verzorgen en om anderen te motiveren;
  • Inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de gebruikte beveiligingsapparatuur of beveiligingsonderzoekmethoden;
  • Kennis van de organisatie van de overheid en van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bij de beveiliging van luchtvracht betrokken organisaties.

De training wordt afgesloten met een CITO-examen. U zult na afloop van de training direct een digitaal examen bij de examenlocatie in Badhoevedorp kunnen afleggen. Bij voldoende resultaat ontvangt u het certificaat Beveiligingsadviseur Luchtvracht. Dit CITO-certificaat is 5 jaar geldig, mits jaarlijks  een herhalingstraining binnen een termijn van 12 maanden is gevolgd. De herhalingstraining dient elk jaar te worden gevolgd.

Elk 5e jaar dient er weer een CITO-examen te worden afgelegd. Ook als de jaarlijkse herhalingstermijn van 12 maanden wordt overschreden, moet er van overheidswege opnieuw een basistraining van 3 dagen worden gevolgd en een CITO-examen afgelegd.

Doelstellingen

De Beveiligingsadviseur Luchtvracht is een functiespecifieke opleiding, bestemd voor personen die de verantwoordelijkheid krijgen voor de invoering van uw luchtvrachtbeveiligingsprogramma en de borging ervan. De training biedt de cursist de benodigde kennis om aan de wettelijk vereiste beveiligingsmaatregelen te voldoen, te fungeren als intern adviseur en aanspreekpunt voor de betrokken overheidsinstanties. SGS kan u adviseren omtrent de door de overheid gewenste beveiligingsmaatregelen en –normen.

Doelgroep

De training is bestemd voor de werknemer die door het management in staat wordt geacht om als verantwoordelijke te worden aangesteld om de vereiste beveiligingsnorm inzake identificeerbare luchtvracht in het bedrijf op basis van de wettelijke vereisten te ontwikkelen, deze in te voeren en/of te handhaven.

De aanstelling van een Beveiligingsadviseur Luchtvracht is een wettelijke verplichting voor bedrijven die zijn geregistreerd als Bekende afzender (Known consignor) of Erkend agent (Regulated agent), of die zich willen registreren.

Informatie

41836209

3 dagen

Systeem ondervindt momenteel problemen en we werken aan een oplossing. Als u een fout tegenkomt, kom dan snel terug en probeer het opnieuw.
loading...