Normkennis ISO 22301

Zorg voor continuïteit van uw organisatie met ISO 22301

mijn aanbod

Omschrijving

ZORG VOOR CONTINUÏTEIT VAN UW ORGANISATIE MET ISO 22301
Business Continuity Management is gebaseerd op het principe dat de belangrijkste verantwoordelijkheid van een organisatie is om te allen tijde te zorgen voor de continuïteit van haar bedrijfsactiviteiten.

Met Business Continuity Management (BCM) beheert een organisatie het herstel van de bedrijfsactiviteiten in het geval van ontwrichting van de organisatie. Het gaat daarbij niet alleen over ontwrichting die veroorzaakt wordt door overstromingen, brand, pandemische ziekten of terroristische activiteiten. Business Continuity Management probeert de reputatieschade te voorkomen die kan voortvloeien uit operationele onderbrekingen, gemiste deadlines en boze klanten.

Daarbij is Business Continuity Management niet bedoeld als noodplanning of noodherstel. Het hele BCM-proces is ontworpen om de organisatie te begrijpen.

  • Wat zijn de risico's?
  • Wat zijn de gevolgen voor de organisatie? 
  • Wat kan de organisatie doen om deze te beheren? 
  • Een succesvol Business Continuity Management is volledig geïntegreerd als beheersproces in de organisatie.

 

Business Continuity Management is gebaseerd op het principe dat de belangrijkste verantwoordelijkheid van een organisatie is om te allen tijde te zorgen voor de continuïteit van haar bedrijfsactiviteiten.

Een raamwerk om bedrijfscontinuïteit toe te passen wordt gegeven in de internationale ISO 22301-norm. Deze norm is ontwikkeld door professionals uit de business continuity-community om de processen, principes en vereisten van BCM te definiëren in termen van een managementsysteembenadering van Business Continuity Management. ISO 22301 biedt een uitgebreide reeks controles op basis van best practices van BCM voor gebruik door alle organisaties die actief zijn in industriële, commerciële, publieke en vrijwillige sectoren. ISO 22301 is opgezet vanuit de HLS, daarbij kan de norm goed geïntegreerd worden in uw bestaande managementsysteem.


Level 1, basis en introductie

Tijdens onze 1-daagse training doen de deelnemers kennis op over ISO 22301-norm en managementsystemen. Hierbij wordt uitgelegd wat het doel is van Business Continuity Management. 
De trainer zal de structuur, inhoud van ISO 22301 behandelen. Door middel van verschillende workshops zal de theorie vertaald worden naar praktijk van de deelnemers.

Onze trainer is tevens Lead Auditor die in de dagelijkse praktijk audits uitvoert, hiermee is hij in staat om een vertaling te maken vanuit hun praktijkervaring naar de situatie van de deelnemers. 

Doelstellingen

Tijdens deze training leren de deelnemers wat een Business Continuity Management Systeem inhoudt. De deelnemers leren daarbij ook wat het belang van BCM voor uw organisatie is. Na afloop zijn de deelnemers bekend met:

  • De noodzaak van een Business Continuity Management Systeem (BCMS).
  • De opzet van de ISO 22301-norm en de normeisen.
  • De stappen om te komen tot een Business Continuity Plan.
  • De kritische elementen van een Business Continuity Management Systeem.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Deelnemers moeten ter voorbereiding de ISO 22301-norm meenemen naar de training. Indien uw bedrijf nog niet in bezit is van de ISO-norm dan kunt u deze bestellen via www.nbn.be of www.nen.nl.

Het (naslag)materiaal is opgesteld in het Engels, de training wordt verzorgd in het Nederlands.

Doelgroep

De training is geschikt voor medewerkers die in uw organisatie betrokken zijn het zorgdragen van de continuïteit van de bedrijfsprocessen; denk daarbij o.a. aan KAM-managers, risicomanagers, security-managers, ICT-managers, facilitairmanagers, BHV-managers, operationeel managers en controllers

Voor aanvang is geen kennis vereist. Het is wel wenselijk dat de deelnemers inzicht hebben in de organisatieprocessen en de denkbare bedreigingen, risico’s en kwetsbaarheden van de organisatie

Informatie

43474353

Systeem ondervindt momenteel problemen en we werken aan een oplossing. Als u een fout tegenkomt, kom dan snel terug en probeer het opnieuw.
loading...