Normkennis ISO 9001:2015

Deelnemers doen kennis op over managementsystemen en de vereisten van ISO 9001.

My Offerings

Description

Tip! Deze training wordt ook in de Nederland (omgeving Zeist) verzorgd, bekijk hier de planning.

Level 1, basis en introductie

Met ISO 9001 kan uw organisatie haar betrokkenheid bij kwaliteit en klanttevredenheid aan tonen.

In deze training doen de deelnemers kennis op over managementsystemen en de vereisten van ISO 9001.Hierbij wordt uitgelegd wat het doel is van een kwaliteitsmanagementsysteem. En welke voordelen uw bedrijf kan behalen met continue verbetering van de processen. De trainer zal de structuur, inhoud van ISO 9001 behandelen. Daarbij wordt tevens een relatie gelegd met ISO 9000. De specifieke kwaliteitsbeheer gerelateerde vereisten van ISO 9001 zal ook worden aangepakt.

Onze trainers zijn Lead Auditoren die in de dagelijkse praktijk audits uitvoeren hiermee zijn zij in staat om een vertaling te maken vanuit hun praktijkervaring naar de situatie van de deelnemers.

Voorbereiding: Deelnemers moeten ter voorbereiding de ISO-norm meenemen naar de training. Indien uw bedrijf nog niet in bezit is van de ISO 9001:2015-norm dan kunt u deze bestellen via www.nbn.be of www.nen.nl 

Objectives

In deze training doen de deelnemers kennis op over managementsystemen en de vereisten van ISO 9001. Hierbij wordt uitgelegd wat het doel is van een kwaliteitsmanagementsysteem. En welke voordelen uw bedrijf kan behalen met continue verbetering van de processen.

De trainer zal de structuur, inhoud van ISO 9001 behandelen. Daarbij wordt tevens een relatie gelegd met ISO 9000. De specifieke kwaliteitsbeheer gerelateerde vereisten van ISO 9001 zal ook worden aangepakt.

Inhoud

  • Plan- Do- Check- Act- (PDCA)cirkel
  • Kernelementen van een managementsysteem en de onderlinge relatie tussen de verantwoordelijkheid van het topmanagement, beleid, doelstelling, planning, uitvoering, meting, herzien en continue verbetering.
  • Kwaliteitsmanagement en de zeven kwaliteitmanagementprincipes
  • Vereisten van ISO 9001 en de gebruikte termen en definities, zoals aangegeven in ISO 9000.

Audience

De training is een introductie voor iedereen die betrokken is bij het opzetten, invoeren en beheren van een kwaliteitsmanagementsysteem. Het wordt niet van deelnemers verwacht dat zij kennis hebben van auditing en kwaliteitsmanagementstystemen of ISO 9001 voor aanvang van deze training.

View Details

42286445

System is currently experiencing issues and we are working on a solution. If you encounter an error, please come back shortly and try again.
loading...