Vertaalslag MVO naar onze organisatie

Tijdens korte sessies wordt een vertaalslag gemaakt naar wat MVO kan bijdrage aan de organisatie.

mijn aanbod

Omschrijving

Level 1, basis en introductie

Als organisatie toont u met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) uw betrokkenheid bij problemen als luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden aan de buitenwereld. Intern betekent het dat uw organisatie rekening houdt met de maatschappelijke effecten van de bedrijfsprocessen.

Bij MVO staan 3 P’s centraal (People, Planet, Profit). Daarom wordt er bij MVO niet alleen gekeken naar de milieumaatregelen die de organisatie treft maar zal er ook gekeken worden naar ethische en sociale aspecten.

Om invulling te geven aan de term duurzaamheid kunt u zich als organisatie laten certifiëren tegen de MVO-prestatieladder. De MVO-prestatieladder is gebaseerd op de internationale richtlijn ISO 26000, deze norm is echter niet certificeerbaar.

De ISO 26000-norm geeft richting aan zeven kernthema’s: eerlijke handel, behoorlijk bestuur, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu, klantaangelegenheden en maatschappelijke betrokkenheid. Tevens sluit de norm aan bij de definitie van duurzame ontwikkeling uit het VN-rapport ‘Our Common Future’. Internationaal staat MVO ook bekend als Corporate Social Responsibility.

We adviseren de deelnemers om de MVO-presatieladder mee te nemen naar de training, een digitale variant kunt u downloaden op mvoprestatieladder.nl

Deze training wordt uitsluitend incompany verzorgt, op uw verzoek maken we graag een prijsopgave. Mocht u een andere opzet wensen dan kunnen we een training op maat voor uw organisatie uitwerken.

Doelstellingen

Tijdens korte sessies wordt een vertaalslag gemaakt naar wat MVO kan bijdrage aan de organisatie. Leidinggevenden krijgen meer bewustwording over waarom de organisatie kiest voor MVO en wat het de organisatie kan opleveren.

In deze training worden de onderstaande punten behandeld:

  • De termen MVO en duurzaamheid worden behandeld
  • Wat zijn de certificeringmogelijkheden
  • Wat zijn de verschillen tussen ISO 26000 en de MVO-prestatieladder 
  • Verstaalslag naar de organisatie met behulp van een workshop
    • Wat levert het de organisatie op?
    • Wat wordt er van de leidinggevenden verwacht?

Deelnemers moeten ter voorbereiding de MVO-presatieladder meenemen naar de training, een digitale variant kunt u downloaden op mvoprestatieladder.nl 

Doelgroep

Deze training wordt uitsluitend incompany verzorgd en is gericht op de leidinggevenden binnen uw organisatie.

Informatie

42634100

Systeem ondervindt momenteel problemen en we werken aan een oplossing. Als u een fout tegenkomt, kom dan snel terug en probeer het opnieuw.
loading...