Interne Auditor medische hulpmiddelen

Tijdens deze 1-daagse training zal het gehele traject van een interne audit worden doorlopen

My Offerings

Description

Tip! Deze training wordt ook in de Nederland (omgeving Zeist) verzorgd, bekijk hier de planning.

Level 2, planning en implementatie

Een interne audit is een periodieke evaluatie van het managementsysteem, met als doel te beoordelen of in de praktijk gedaan wordt wat is afgesproken en vastgelegd. Tevens wordt gekeken of er aspecten zijn die verbeterd kunnen worden. Bevindingen worden door de interne auditor gerapporteerd aan de verantwoordelijken en de auditees waarna follow-up van de auditresultaten volgt.

Tijdens deze 1-daagse training zal het gehele traject van een interne audit worden doorlopen, daarbij krijgen deelnemers meer inzicht in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in hun rol als interne auditor. Ze doen vaardigheden op die nodig zijn bij het uitvoeren van interne audits. In de training zal gerefereerd worden naar diverse richtlijnen en interpretatiedocumenten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan mogelijke valkuilen en specifieke auditvereisten, aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Als alternatief voor de interne auditor medische hulpmiddelen bieden wij ook een algemene auditortraining aan. Beide trainingen zijn gebaseerd op ISO 19011, deze norm geeft richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen. Hiermee kunnen deelnemers hun kennis toepassen op diverse managementsystemen. Het grootste verschil tussen deze trainingen is de achtergrond van de trainer. 

Objectives

Het gehele traject van een interne audit wordt in deze training doorlopen

Auditvoorbereiding
- bepaal het doel van de audit
- planning van de audit
- opstellen van vragen

Audituitvoering
- inleidend gesprek
- auditonderzoek
- afsluitend gesprek

Rapportage
- rapporteren van bevindingen
- beslissen over verbeterende maatregelen

Follow-up;
- uitvoeren van verbeterende maatregelen
- vervolgaudit

Audience

Deze training is bestemd voor medewerkers die betrokken bij voor het opzetten, invoeren en beheren van het managementsysteem binnen de organisatie.

Voor deelname aan deze training is voorkennis gewenst van ISO 13485, medische hulpmiddelen en managementsystemen.

View Details

42286439

System is currently experiencing issues and we are working on a solution. If you encounter an error, please come back shortly and try again.
loading...